Parama Tapk savanoriu

Istorija

Jaunieji maltiečiai (toliau – JM)  Lietuvoje pradėjo kurtis 1993 metais. Dažniausiai tai buvo jaunimo grupės mokyklose, kurioms vadovavo mokytojai arba studentai. Pirmoji JM veikla buvo pagalba Vilniaus universitetinėje ligoninėje, naujagimių skyriuje, ir užsiėmimai su neįgaliu berniuku Kaziuku.

1994 m. Lietuvos Jaunųjų maltiečių vadove tapo pedagogė Lilija Markevičienė. Tuo metu Lietuvoje veikė keturios Jaunųjų maltiečių grupės (Vilniuje, Bukonyse, Kaišiadoryse, Bezdonyse), o po aštuonerių metų, 2002-aisiais, grupių šalyje skaičius pasiekė 15.

Maltiečių jaunimas tapo pagalbininkais slaugos ligoninėse, vaikų dienos centruose. Jauni savanoriai lankydavo ir rūpinosi neįgaliaisiais, vaikų ir kūdikių namų globotiniais, vienišais seneliais.

2004 m. ilgametę Lietuvos Jaunųjų maltiečių vadovę pakeitė aktyvi Jaunųjų maltiečių savanorė Asta Borusevičiūtė. Jaunai merginai pavyko išsaugoti sąskrydžio ir kasmetinių išvykų į Vokietijos Jaunųjų maltiečių stovyklą tradicijas.

Ilgainiui Jaunųjų maltiečių grupių skaičius Lietuvoje perkopė dvi dešimtis (šiuo metu Jaunieji maltiečiai turi 31 grupę, o JM veikloje dalyvauja daugiau nei 500 jaunųjų savanorių).

Jaunieji maltiečiai ne tik sėkmingai tęsė darbą socialinėje srityje, tačiau ir vykdė projektus. 2007 m. pradėtas rengti konkursas „Idėjos-padėjėjos”, kurio tikslas buvo žadinti jaunų žmonių socialinę atsakomybę kuriant įvairias idėjas ir renkant pinigus pagyvenusiems Lietuvos žmonėms.

2009 m. Jaunieji maltiečiai kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba pradėjo vykdyti „Lurdo žvakių” akciją. Kaip ir anuomet, taip ir šiandien pagrindinis akcijos tikslas yra nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliauti kartu. Drauge su piligriminės kelionės dalyviais į Lurdą keliauja ir neįgalieji, kuriems išvykos metu padeda Jaunųjų maltiečių savanoriai.

2010 m. naujuoju Jaunųjų maltiečių vadovu tapo Eitvydas Bingelis. 2012 m. JM struktūrą papildė Centrinio biuro komanda, kurią sudarė koordinatoriai, atsakingi už šias sritis: marketingas, viešieji ryšiai, laisvalaikio organizavimas, dvasinis ugdymas, žmogiškieji ištekliai, socialinės veiklos, tarptautiniai santykiai, tinklapio administravimas.

2013 m. Eitvydą Bingelį pakeitė Vaidas Tumėnas.

2014 m. Jaunieji maltiečiai pradėjo vykdyti dar vieną projektą – suburta mokymų komanda, kurios paskirtis apmokyti Jaunųjų maltiečių savanorius įvairiose srityse – nuo komandinio darbo iki lėšų kaupimo.

2017 m. Vaidą Tumėną pakeitė dabartinis Jaunųjų maltiečių vadovas Aidas Gedminas.