Veikla

Savo pamatu Jaunieji Maltiečiai laiko keturias pagrindines kolonas – tai socialinė veikla, dvasinis ugdymas, laisvalaikis bei mokymai.

Pagrindinės veiklos sritys:

Socialinė veikla – savanorystė vaikų dienos centruose, senelių slaugos namuose, vienišų senelių ir žmonių su negalia lankymas, veiklų organizavimas jiems, savanorystė maisto banko akcijose, didžiuosiuose maltiečių projektuose, tokiuose kaip „Maltiečių sriuba“, „Lurdo žvakės“. Įsitraukimas ir dalyvavimas „Gerų darbų savaitgalyje“, „Idėjose padėjėjose“, aptarimuose ir refleksijose po įvykusių veiklų arba prieš jas.

Dvasinis ugdymas – katalikiškų tradicijų diegimas pvz. maldelė prieš valgį, dalyvavimas šventose mišiose, rekolekcijose, piligriminiuose žygiuose, bendradarbiavimas ir gerų santykių palaikymas su vietine parapija ir t.t.

Mokymai – neformaliu ugdymu paremti įvairaus tipo mokymai, kurių pagrindinis tikslas – stiprinti Jaunųjų maltiečių veiklą, organizacijos vienybę ir kelti savanorių kompetencijas. Naujai susikūrusios grupės privalo sudalyvauti įvadiniuose mokymuose, kurių metu nauja grupė ne tik supažindinama su organizacija, bet ir sustiprinami jos komandinio darbo įgūdžiai, sudaromas veiklos planas.

Laisvalaikis – sąskrydžiai, Jaunųjų maltiečių vasaros stovyklos Lietuvoje ir užsienyje, žygiai, susitikimai, pramoginiai renginiai, neformali veikla grupėse. Kiekvienos kolonos turinys ženkliai prisideda prie jauno žmogaus asmenybės formavimo.