Veikla

Jaunųjų maltiečių Centrinis biuras – žmonių komanda, sudaryta iš Jaunųjų maltiečių. 

  • Centrinio biuro koordinatoriai veikia skirtingose srityse:
  • Organizuoja socialinę veiklą, skatina naujas ir prižiūri jau veikiančias veiklas;
  • Koordinuoja Jaunųjų maltiečių žmogiškuosius išteklius;
  • Formuoja teigiamą įvaizdį naudojat reklamą, ieško rėmėjų, finansavimo šaltinių; 
  • Organizuoja laisvalaikį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
  • Kuruoja Jaunųjų maltiečių bendruomenės ir jos grupių komunikaciją viešojoje erdvėje;
  • Kuruoja ir administruoja projektinę veiklą;
  • Organizuoja dvasinės ugdymo veiklas, seka ir viešina informaciją apie artėjančius renginius.

Centrinio biuro nariai

NERINGA SUKAUSKAITĖ

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ VADOVĖ

Tel. +370 626 36 031

neringa.sukauskaite@maltieciai.lt

VERONIKA MAČINSKAITĖ

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOORDINATORĖ

Tel. +370 678 73 154

veronika.macinskaite@maltieciai.lt

RIMGAILĖ BRŪZGAITĖ

 

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ SOCIALINĖS SRITIES KOORDINATORĖ

Tel.: +370 675 42 048

socialineveikla@jaunieji.maltieciai.lt

 

JUSTINAS VASILIAUSKAS

 

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ PIRMOSIOS PAGALBOS KOORDINATORIUS

Tel.: +370 687 71 238

jauniejiparamedikai@maltieciai.lt

 
 

RŪTA BAUBLYTĖ

 

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ KOMUNIKACIJOS KOORDINATORĖ

Tel.: +370 655 21 178

komunikacija@jaunieji.maltieciai.lt