Apie mus

Jaunieji maltiečiai – svarbi Maltos ordino pagalbos tarnybos dalis, kurią sudaro jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Savo veiklą pradėjusi 1993 m. Ši organizacijos jaunuomenė šiandien savanorystei buriasi 25 Lietuvos vietovėse ir vienija apie 500 savanorių. Jaunieji maltiečiai visuomenėje yra žinomi kaip šiuolaikiški, aktyvūs, atkreipiantys dėmesį ir sprendžiantyssocialines problemas jaunuoliai. Jaunųjų maltiečių veiklos tikslas – Jauno žmogaus ugdymas per socialinę savanorišką veiklą.

Misija

Esame socialiai atsakinga jaunimo organizacija, kuri siekia ugdyti jauną žmogų per savanorišką veiklą socialinėje srityje.

Vizija

Esame socialiai atsakinga jaunimo organizacija, kuri siekia ugdyti jauną žmogų per savanorišką veiklą socialinėje srityje.

Vertybės
  • Skaidrumas – mes suteikiame informaciją apie organizacijos veiklą visuomenei ir JM grupėms, kad jos žinotų apie organizacijos struktūrinius pokyčius, finansus, veiklas, naujausius tikslus.
  • Ugdymas – mes suteikiame aplinką jaunam žmogui tobulinti savo gebėjimus per savanorišką veiklą socialinėje srityje.
  • Tradicijos – mes puoselėjame esamas bei kuriame naujas savo veiklos, tarpusavio bendravimo, ugdymo tradicijas.
  • Pasitikėjimas – mes tikime organizacijos narių galimybėmis ir skatiname bendruomeniškumą ir pasitikėjimą vienas kitu.
  • Atsakingumas – norime, kad organizacijos nariai būtų atsakingi vienas kitam ir prieš kitus, imantis įvairių užduočių vykdant veikla

Istorija

Jaunieji maltiečiai (toliau – JM) Lietuvoje pradėjo kurtis 1993 metais. Dažniausiai tai buvo jaunimo grupės mokyklose, kurioms vadovavo mokytojai arba studentai. Pirmoji JM veikla buvo pagalba Vilniaus universitetinėje ligoninėje, naujagimių skyriuje, ir užsiėmimai su neįgaliu berniuku Kaziuku.

1994 m. Lietuvos Jaunųjų maltiečių vadove tapo pedagogė Lilija Markevičienė. Tuo metu Lietuvoje veikė keturios Jaunųjų maltiečių grupės (Vilniuje, Bukonyse, Kaišiadoryse, Bezdonyse), o po aštuonerių metų, 2002-aisiais, grupių šalyje skaičius pasiekė 15.  Maltiečių jaunimas tapo pagalbininkais slaugos ligoninėse, vaikų dienos centruose. Jauni savanoriai lankydavo ir rūpinosi neįgaliaisiais, vaikų ir kūdikių namų globotiniais, vienišais seneliais.

2004 m. ilgametę Lietuvos Jaunųjų maltiečių vadovę pakeitė aktyvi Jaunųjų maltiečių savanorė Asta Borusevičiūtė. Jaunai merginai pavyko išsaugoti sąskrydžio ir kasmetinių išvykų į Vokietijos Jaunųjų maltiečių stovyklą tradicijas.

Ilgainiui Jaunųjų maltiečių grupių skaičius Lietuvoje perkopė dvi dešimtis (šiuo metu Jaunieji maltiečiai turi 25 grupes, o JM veikloje dalyvauja daugiau nei 500 jaunųjų savanorių). Jaunieji maltiečiai ne tik sėkmingai tęsė darbą socialinėje srityje, tačiau ir vykdė projektus. 2007 m. pradėtas rengti konkursas „Idėjos-padėjėjos“, kurio tikslas įtraukiant vaikus ir jaunuolius įgyvendinti netikėčiausias idėjas, kurios stiprintų bendruomenę, skatintų jos aktyvumą ir padėtų šalia esantiems asmenims. „Idėjos padėjėjos“ siekia sumažinti susvetimėjimo jausmą, suteikiant jaunimui galimybę atskleisti save, aktyviai praleisti laiką, ugdyti pilietiškumo, bendruomeniškumo jausmą bei žadinti jaunų žmonių socialinę atsakomybę.

2009 m. Jaunieji maltiečiai kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba pradėjo vykdyti „Lurdo žvakių“ akciją. Kaip ir anuomet, taip ir šiandien pagrindinis akcijos tikslas yra nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliauti kartu. Drauge su piligriminės kelionės dalyviais į Lurdą keliauja ir neįgalieji, kuriems išvykos metu padeda Jaunųjų maltiečių savanoriai.

2010 m. naujuoju Jaunųjų maltiečių vadovu tapo Eitvydas Bingelis. 2012 m. JM struktūrą papildė Centrinio biuro komanda, kurią sudarė koordinatoriai, atsakingi už šias sritis: marketingas, viešieji ryšiai, laisvalaikio organizavimas, dvasinis ugdymas, žmogiškieji ištekliai, socialinės veiklos, tarptautiniai santykiai, tinklapio administravimas.

2013 m. Eitvydą Bingelį pakeitė Vaidas Tumėnas.

2014 m. Jaunieji maltiečiai pradėjo vykdyti dar vieną projektą – suburta mokymų komanda, kurios paskirtis apmokyti Jaunųjų maltiečių savanorius įvairiose srityse – nuo komandinio darbo iki lėšų kaupimo.

2015 m. startavo nacionalinis socialinis renginys „Gerų darbų savaitgalis“,kuris suburia visą Jaunųjų maltiečių bendruomenę kartu daryti gerus darbus visoje Lietuvoje. Savaitgalio metu stiprinami bendradarbiavimo įgūdžius, maltietiškos vertybės, kūrybiškumas ir atjautos jausmas, kas svarbu kasdieniam gyvenime.

2016 m. Vaidą Tumėną pakeitė Aidas Gedminas.

2018 m. Aidą Gedminą pakeitė dabartinė Jaunųjų maltiečių vadovė Neringa Sukauskaitė.